Фантастико  става на 26 години иии….. Който празнува, той ЧЕРПИ!

Участвай на http://igra.ff-bg.net/ и може да спечелиш!

Пазарувайте от 2.11.-30.11.2017 г. в търговска верига Фантастико или онлайн на www.ebag.bg и при покупка над 25 лв. може да участвате и  спечелите някоя от следните награди:

 • Ваучери за пазаруване за една година!

Петима от вас ще имат възможност в рамките на една година ежемесечно да получават ваучери за пазаруване, които могат да се използват в магазините от ТВ“Фантастико“. Ваучерите са на  стойност 200 лв. на месец.

 • Ще почерпим вместо Вас за рождения Ви ден като на 26 от вас ще предоставим ваучер “Рожден ден” на стойност 300 лв. всеки, а вие решавате как да го използвате. Предлагаме ви голяма палитра от възможности:

Може да напазарувате в нашите магазини Фантатико  или онлайн www.ebag.bg . A ako искате друг да приготви вместо вас – заповядайте в един от нашите ресторанти „MyСhoice“  или си поръчайте кетъринг- доставка и ние ще се погрижим за вашите гости.

За тези, които обичат веселите партита и хубавата музика, може да  заповядат в клуб „Joy Station“, където доброто настроение и хубавата музика са гарантирани.

Ако имате състезателен дух, елате в боулинг-зали „Mega Xtreme“ и си организирайте забавен турнир по боулинг.

Това е Вашият рожден ден и Вие решавате как да го прекарате, а ние само ви предоставяме възможностите!

Тортата разбира се е от нас- отново по Ваш избор!

 • 100 ваучера на стойност по 30 лв. за пазаруване в магазините от ТВ“Фантастико“
 • 26 абонамента за безплатна доставка в рамките на една година при закупуване на стоки от онлайн магазина e-bag.

Ако сте  любител на онлайн пазаруването или искате да опитате, без да оскъпявате пазара си с доставка,  e-bag сега предоставя на 26 от вас абонамент за безплатна доставка в рамките на една година и без ограничение на бройките поръчки.

За да участвате  в нашата игра е необходимо да сте пазарували на стойност над 25 лв. в някой от магазините „Фантастико“ или онлайн на www.ebag.bg и да регистрирате касовата си бележка на http://igra.ff-bg.net/  във формата за участие при спазване на Условията за участие в играта.  За пазарувалите в ebag  е необходимо да регистрират поръчковия си номер. Може да участвате неограничен брой пъти като регистирате различни касови бележки или поръчкови номера. Те обаче мога да бъдат регистрирани еднократно. Наградата си ще  получите само срещу предоставяне на касовата бележка от магазини Фантастико или поръчков номер от ebag, с които сте участвали и съответно спечелили. Важно! Пазете ги до края на играта!

 

І. Общи условия.

 1. Настоящите Условия за участие (наричани “Условията”) уреждат начина на провеждане на Играта “Фантастико празнува 26 години” (наричана “Играта”). Условията са обявени и са достъпни за всички лица на интернет страницата на „Фантастико“ www.ff-bg.net .
  2. Организатор на Играта са „ВАН ХОЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 831050781, „ЕВРОПА-ВН“ЕООД, ЕИК 831524037, „ЕВРО ХАРТ“ЕООД, ЕИК 101060325, „ВИНТЕРКО-БГ“ЕООД, ЕИК 831680844, вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София, кв.“Симеоново“, ул.“Момина сълза“ № 14 а, „ДАР Г.Н.“ООД, ЕИК 831556063,  вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.“Младост 3“, ул.“Ген.Радко Димитриев“ №15 и „КЪНВИНИЪНС“АД, ЕИК 204786976, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул.“Черни връх“ № 84, ет.5 (наричани “Организатора”).
  3. Периодът на провеждане на играта е от 02.11.2017 г. до 30.11.2017 г. (наричан „Период на провеждане”).
  4. Интернет страницата, чрез която се осъществява играта, е  http://igra.ff-bg.net.
  5. Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България и във всички търговски обекти на веригата „Фантастико“.
  6. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С извършването на което и да е от действията за участие в играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно. ІІ. Право на участие.
  7. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Организатора и членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи).
 2. Участник в Играта е всяко лице, направило покупка на стойност над 25 (двадесет и пет) лв., в който и да е супермаркет „Фантастико“ или на онлайн магазина на адрес www.ebag.bg на територията на Република България и е изпратило коректно попълнен според Условията онлайн формуляр за участие със своите лични данни и данните от касова бележка, която е получил на касата, в който и да е супермаркет Фантастико, или номер на поръчката от онлайн магазина www.ebag.bg ІІІ. Условия за участие.
  9. Участието в Играта е обвързано с покупка.
  10. За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност над 25 (двадесет и пет) лв., в който и да е супермаркет Фантастико в гр.София, гр.Елин Пелин или гр.Кюстендил или в онлайн магазина на www.ebag.bg.
 3. На касата, след заплащане на покупката си, Клиентите получава касова бележка и ако сумата надвишава 25 лв. имат право да участват в играта и възможност да спечелят една от описаните награди.

При пазаруване в онлайн магазина www.ebag.bg  Клиентите получават поръчков номер и ако покупката им надвишава 25 лв. имат право да участвате в играта и възможност да спечелит една от описаните награди.
12. За участие в тегленето Участникът трябва да попълни формата за участие като регистрира: номер на каса, номер бон, номер нул., номер на касовата бележка и дата в посочените полета на онлайн формуляра със своите лични данни на адрес  на  http://igra.ff-bg.net.

При пазаруване в онлайн магазина www.ebag.bg Участникът трябва да попълни формата за участие като регистрира поръчковия си номер и попълни коректно онлайн формуляра със своите лични данни на адрес на  http://igra.ff-bg.net

 1. Пълният списък с награди са в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.
  14. Задължителните личните данни, които Участникът трябва да попълни, са: име, фамилия, населено място, телефон за връзка и имейл адрес.
  15. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като регистрира различни кодове от различни касови бележки или различни поръчкови номера от онлайн пазаруването си.
  16 Не е възможно повторно регистриране на касова бележка или поръчков номер.
  17. С регистрирането на информацията от касова бележка или поръчковия номер Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранени от Организатора за целите на играта, а в случай че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.
  18. Един Участник може да спечели само една награда в рамките на Играта.
  19. Регистрираната информация от касовата бележка или поръчковия номер участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде извършено на 01.12.2017г.
 2. Награди.
  20. Всеки Участник, който е направил покупка на стойност над 25 (двадесет и пет) лв., в който и да е супермаркет Фантастико или в онлайн магазина на www.ebag.bg, попълнил е коректно онлайн формата за  участие в Играта и отговаря на Условията, има право да участва в Играта и да спечели една от седните награди:
 • 5 награди  ваучер за пазаруване в рамките на една година. Ваучерите са на стойност по 200 лв.месечно, като всеки печеливш ще получава в началото на всеки месец ваучер за пазаруване на стойност 200 лв. валиден във всички  супермаркети „Фантастико“.
 • 26 награди ваучер „Рожден ден“. Всеки един от спечелилите ще получи за рождения си ден ваучер за пазаруване на стойност 300 лв. Ваучерите „Рожден ден“ могат да бъдат използвани  в супермаркети „Фантастико, ресторанти „MyChoice“, Спортно- развлекателен комплекс с боулинг зала  „Joy Station“ и боулинг- зали „Mega Xtreme“.
 • 100 награди ваучери за пазаруване в супермаркети Фантастико всеки на стойност 30 лв.
 • 26 награди безплатен транспорт при закупуване на стоки от онлайн магазина e-bag.bg.
 1. Печелившите Участници ще бъдат теглени на случаен принцип в Централния офис на ТВ„Фантастико“ в гр.София, кв.“Симеоново“, ул.“Момина сълза“ № 14а от комисия в състав – представители на следните дирекции: „Правна“, „Маркетинг и реклама“ и „Търговска“ на 01.12.2017г.
 2. Печелившите ще бъдат обявени на 04.12.2017г. на www.ff-bg.net .
  23. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по имейл или по телефон до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.
  24. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.
  25. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.
  26. Имената на спечелилите участници, посочени в онлайн формуляра за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Фантастико (www.ff-bg.net) след свързване и потвърждаване от страна на Участника.
  27. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. В такъв случай няма да могат да продължат участието си в Играта. Искането за оттегляне от Играта се изпраща на reklama@ff-bg.net.
  28. Печелившите Участници могат да получат своята награда в Централния офис на ТВ„Фантастико“ в гр.София, кв.“Симеоново“, ул.“Момина сълза“ № 14а.

29.Печелившите Участници ще могат да получат своите награди като следва да предоставят на служител на Организатора печелившия касов бон, с който са участвали в Играта /и  поръчковия номер от онлайн магазина e-bag/,  както и документ за самоличност за удостоверяване на данните на лицето с данните на печелившия.
30. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде взета от упълномощено лице, чрез представянето на изрично пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.
31. За получаването на наградата си печелившите участници предоставят в съответствие със Закона за данъците върху доходите на физическите лица изискваните за данъчни цели лични данни.
32. Печелившите участници на награди на стойност над 30 (тридесет) лв. са освободени от данък върху дохода на физическите Лица, който ще бъде платен от Организатора. Организаторът се задължава заедно с всяка награда на стойност над 30 (тридесет) лв. да предостави на печелившите участници служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата. Печелившите ще могат за използват служебната бележка за подаване на своята годишна данъчна декларация във връзка с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
33. При невъзможност да се предостави печелившия касовия бон или поръчковия номер от онлайн магазина, наградата няма да бъде връчена. В такъв случай, Организаторът се свързва с резервен Участник.
34. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде преотстъпена на трето лице.
35. Печелившите ваучери следва да се използват до 31.01.2019 г.

V. Лични данни.
36. Личните данни на всички Участници в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.
37. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Играта.
38. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружеството за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
39. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.
40. С регистрирането на кода от касовия бон и попълване на формуляра за участие участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат събрани, обработвани и съхранени от Организатора в качеството му на Администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и тези данни да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на играта на територията на Република България и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон. Лицата, за които съответните лични данни се отнасят, имат право на достъп до и корекция на личните си данни.

VI. Отговорност.
41. Организаторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със интернет сървъра. Организаторът не  носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
42. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

 1. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
  44. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет), с изключение на разходи за изпращане на награда до посочен от Участник супермаркет на Фантастико.
  45. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.
  46. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
  47. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава. VII. Други.
  48. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: reklama@ff-bg.net.
  На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
  49. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
  50. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време.
  51. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.
  52. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е действащото законодатество в Р България.