списък с покупки
Запишете желаните от вас продукти за пазаруване и ги споделете с останалите членове на семейството.

Новини

2 МИНУТИ НА ВЪРХА С COLGATE

31 Март 2017

Правила на играта2 МИНУТИ НА ВЪРХА

Играта е организирана от ТП „Колгейт-Палмолив Адриa”, чрез своя диструбутор “ Виста АВТ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Любляна, площад “Карделева” № 11А, ЕИК 20549121, наричано по-долу за краткост “Организатор”, със съдействието на Търговска верига „Фантастико“.

Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България.

В настоящата игра НЕ могат да са участници служители на ТП „Колгейт-Палмолив Адриa”, служители на “Виста АВТ” АД и Търговска верига „Фантастико“, както и техните родственици (до 2ра степен по права линия).

Продължителност на играта: Играта ще се проведе в периода от 1ви Април  до 30 Април 2017г.

Начин на провеждане на играта:

Прово на уастие в играта имат всички клиенти на Търговска верига „Фантастико“, които отговарят на следните кумулативни условия:

 1. Всеки закупил продукти с марка Колгейт* на стойност над 4 лева в периода на играта.
 2. Написал 2-те си имена и телефон за връзка на гърба на касовия бон (или копие на касов бон) с покупка на продукти на марката Колгейт на стойност над 4 лева.
 3. Пуснал надписания касов бон по т. 2 по-горе в брандираните Колгейт урни, разположени в задкасово пространство на всеки един обект от Търговска верига „Фантастико“.

*В играта участват всички продукти с марката Колгейт.

При изпълнение на горепосочените правила, клиентите имат право да участват в играта. Участието в играта се осъществява при спазване на официалните правила на играта. Всеки участник има право на неограничен брой участия в играта.

Печеливши и избиране: От всички участници в играта ще се изберат 7 (седем) печеливши. Изборът ще бъде направен на лотариен принцип и ще се състои на 10.05.2017 в 10 часа в присъствието на нотариус в офиса на ТП „Колгейт-Палмолив Адриa” (адрес София, 1592 , София Еърпорт център, бул. Христофор Колумб“ № 64, ет. 1). Преизбирането на участник, който вече е спечелил награда ще бъде отменено.

Списък с печелившите имена ще бъде публикуван на официалната фейсбук страница на Търговска верига „Фантастико“на 10-ти Май 2017.

До 5 работни дни след изтеглянето на имената Организаторът ще се свърже с печелившите на посоченият телефон на гърба на касовия бон.

Награди:

 • 7 Ваучера за 2 минутно пазаруване на максимална стойност от 400лв в Търговска верига „Фантастико“*.
 • Ваучерът е валиден за пазаруване в следните обекти на Търговска верига „Фантастико“: ФФ 22 (адрес: кв. Студентски град ул. “Акад. Борис Стефанов” №12) или ФФ 16 (адрес: ж.к. “Люлин 6” /център/ бул. “Джавахарлал Неру” №26 ) или ФФ 38 (адрес: жк. „Овча Купел“, ул. „Любляна“ №42А). Печелившите участници могат да изберат 1 от 3- те обекта посочени по-горе.
 • Пазаруването започва на 16ти Май 2017 (вторник) в 10:30ч.
 • Времето на пазаруване (2 минути) се следи от по 1 официлен представител на 3-те компанни, участващи в провеждането на играта (на ТП „Колгейт-Палмолив Адриa”, „Виста АВТ“ АД и Търговска верига „Фантастико“).

*В случай, че печелившият избере стоки на стойност надвишаваща 400 Лева, разликата над 400 лева е за негова сметка.

Няма да бъдат предоставени никакви алтернативни награди от горепосочените. Наградите не могат да се заменят за пари и/или други ценности.

Защита на личните данни:  Личните данни на наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организаторът на играта и Търговска верига „Фантастико“, след предоставяне на наградите.

Основни правила:

 1. Организаторът на играта не носи отговорност за преустановяване на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстоятелства извън неговия контрол.
 2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.
 3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.
 4. Търговска верига „Фантастико“не носи отговорност за законосъобразността на играта и нейното провеждане.

 

Повече

Седмица на „Лактима Балкан“

30 Март 2017

Седмица на млякото с „Лактима Балкан“  във Фантастико!

От 30 март до 5 април всички млечни продукти „Лактима Балкан“ са на преференциални цени.

Лактима Балкан – Част от твоя ден!

Повече

СЕДМИЦА НА PERSIL, REX И PERWOLL

23 Март 2017

Седмица на Персил, Рекс и Первол във Фантастико!

От 23ти до 29ти март, ви очакват супер оферти на супер цени от марките Персил, Рекс и Первол, само във вашето Фантастико.

Обградете се със свежест и чистота с продуктите на Хенкел!

Повече

НОВИ ВАУЧЕРИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ

17 Март 2017

ТВ ФАНТАСТИКО започва работа с 2 нови ваучера на SODEXO ( Sodexo Flexi Pass  и Sodexo Подарък Pass)

Те ще могат да се използват във всички обекти на веригата.

Повече

Седмица на АКТИВИА

16 Март 2017

Седмица на Активиа във Фантастико!

От 16-ти до 23-ти март вземи различните вкусове на Активиа на промоционална цена. Опитай и новите специални предложения Активиа с киноа и Активиа с маково семе.

Активиа. Експертно създадена”

Повече
Loading...