списък с покупки
Запишете желаните от вас продукти за пазаруване и ги споделете с останалите членове на семейството.

Новини

Седмица на любовта и виното с Домейн Бойар във Фантастико.

08 Февруари 2018

От 8 до 14 февруари, всички вина на Домейн Бойар са на специални, неустоими цени.

Само във Фантастико!

Споделете любовта с бутилка хубаво вино от Домейн Бойар!

Повече

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

07 Февруари 2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/ 2003 г., изм. и доп.)

„ВАН ХОЛДИНГ” ЕООД

  с ъ о б щ а в а

на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: „Изграждане на уличен водопровод с диаметър Ф 110 мм ПЕВП в южното платно на бул. „д-р Г. М. Димитров /О.Т.24 – О.Т.23 – О.Т.22 – О.Т.21 /“ с начало: връзка от съществуващия водопровод ф400 мм чугун, находящ се  по бул. „д-р Г. М. Димитров в близост до О.Т.24, по улица в югозападна посока до СВО за УПИ VI – 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 549, 5497, 5498, 1527, кв,. 43, м. „Студентски град“ по плана на гр. София“

Инвестиционното предложение представлява линеен обект с начало: връзка от съществуващ водопровод ф400 мм чугун, находящ се  по бул. „д-р Г. М. Димитров“ в близост до О.Т.24, по улица в югозападна посока до сградно водопроводно отклонение (СВО) за УПИ VI – 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 549, 5497, 5498, 1527, кв,. 43, м. „Студентски град“ по плана на гр. София и ще се реализира  по описаното трасе в изкоп с широчина 1,2 м и дълбочина 1,6 м. Дължината на трасето ще бъде с дължина 22 м.

Инвестиционното предложение попада на територията на Столична община, район „Студентски град“.

За контакти:

Симона Андонова

тел.: 0894 777 260

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Повече

СЕДМИЦА НА NESTLE

01 Февруари 2018

Вкусна седмица на шоколадови и какаови продукти NESTLE® във Фантастико!  От 1-ви до 7-ми февруари всички вафли МУРА®, десерти KITKAT®, LION® и NESTLE® Trio, шоколади NESTLE® и LZ® и шоколадови дражета LION® POP CHOC® и KITKAT® POP CHOC® са на специални цени, само в твоето Фантастико.

Повече

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

30 Януари 2018

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„ЕВРОПА – ВН“ ЕООД

 

  с ъ о б щ а в а

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на сграда с общественообслужваща функция – Магазин за хранителни стоки с паркинг, кафене и трафопост“

 

Магазинът ще има предмет на дейност търговия с хранителни стоки и стоки за бита с богат асортимент, в това число: пресни плодове и зеленчуци, месо, хлебни изделия и закуски, алкохолни и безалкохолни напитки, био храни и напитки, разнообразни стоки за бита и др.

Площадката, където ще се реализира инвестиционното предложение е с площ от около 7500 кв.м. За целите на инвестиционното предложение се предвижда основно изграждане на магазин за хранителни стоки, трафопост и обособяване на паркинг и кафене за клиентите.

 

Площадката, където ще се реализира инвестиционното предложение се намира в в УПИ I, кв. 27 в, мест.: гр. Банкя – ЦГЧ, кв. Изгрев, гр. София“

 

 

За контакти:

Симона Андонова

тел.: 0894 777 260

 

Повече

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

30 Януари 2018

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„ВАН ХОЛДИНГ“ ЕООД

гр. София 1434, район Витоша, кв. Симеоново, ул. Момина Сълза № 14А

 

съобщава

на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение: „Изграждане на магазин за хранителни стоки, в УПИ VI – 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 549, 5497, 5498, 1527 – ‚Оо‘, кв. 43, по плана на гр. София“

Магазинът ще има предмет на дейност търговия с хранителни стоки и стоки за бита и в него ще се предлага богат асортимент от стоки, в това число: пресни плодове и зеленчуци, месо, хлебни изделия и закуски, алкохолни и безалкохолни напитки, био храни и напитки, диетични и диабетични продукти, разнообразни стоки за бита и др.

Площадката, където ще се реализира инвестиционното предложение има обща площ от около 8507 кв.м. За целите на инвестиционното предложение се предвижда основно изграждане на сграда за търговски цели и обособяване на паркинг за клиентите. Сградата ще бъде с обща площ около 1215 кв.м.

Площадката, където ще се реализира инвестиционното предложение се намира в област София, община Столична, гр. София, УПИ VI – 5492, 5493, 5494, 5495, 5496, 549, 5497, 5498, 1527 – ‚Оо‘, кв. 43, по плана на гр. София

 

За контакти:

Симона Андонова – GSM: 0894 777 260

Повече
Loading...